Son Porsgrunn

Senteret i Porsgrunn ble åpnet i 2005. Her er det matservering og åpent hver dag. Det er ansatt en daglig leder, som lønnes av kommunen, men som arbeider i senteret. På dagsenteret er det mellom 40 og 50 brukere. I tillegg Senteret er åpent mandag-fredag fra kl. 10.00-14.00