Son Sandefjord

Senteret i Sandefjord startet opp i desember 2004, og kom som et resultat av samtaler vi hadde med Sandefjord kommune. Kommunens rusteam og psykiatritjeneste er også samlet i bygget. Dagsenteret er åpent mandag-fredag kl. 11-14 og gir tilbud om servering av mat, klesutdeling, aktiviteter og sosiale fellesskap. Det er nærmere 15 medarbeidere engasjert. Det er ca. 50 brukere daglig innom sosialmedisinsk senter.