(Vår virksomhet) Full fres - reservebilde

Solhaug leirsted

Det hele startet for 10 år siden, da familien Jenssen på Levanger startet virksomheten som nå fremstår som et fyrtårn for rusforebygging i denne delen av landet. Solhaugvisjonen er “Kompromissløst for barn og unge”. Nå eier IOGT Solhaug Landsted i Levanger.

Det siste eksemplet på det er istandsetting av en BMX-base. Det er snekret ramper, laget doseringer og hopp. Banen blir et tillegg til de mange andre aktivitetene Solhaug har å by på – som taubane, paintball, ATV-kjøring, øksekasting og hinderbane.

(Vår virksomhet) Full fres 01 - BMX-bane

Blant virksomhetene på Solhaug er “Meningsfull hverdag” – et arbeidsrettet tiltak for dropout-elever, yrkeshemmede, langtidsledige og sosialstøttemottakere. Målet er å få dem inn i arbeidslivet og samfunnet forøvrig. Livsmestring, motivasjon, selvtillit, bevisstgjøring av ferdigheter og opplevelse av å være til nytte er viktige elementer. Det er i dag 12 brukere tilknyttet tiltaket som blant annet gir tilbud til unge med ADHD.

Kontakt

Mer om Solhaug kan dere lese på www.solhaug.tk. Se også denne videoen som gir et godt bilde av virksomheten på stedet.