Kampanje “Tryggere uteliv”.
Gisle Bangsund var på stand for IOGT Region Midt-Norge i Mosjøen

Tryggere uteliv

Tryggere uteliv er IOGTs alkoholpolitiske prosjekt. Gjennom Tryggere Uteliv arbeider vi for å redusere vold i tilknytning til utelivet ved å arbeide for en mer ansvarlig alkoholpolitikk i kommunene og nasjonalt.

Hovedbudskapet er at utelivet skal være for alle, men utrygghet som følge av overskjenking og vold gjør at mange ikke får de positive opplevelsene de ønsker når de er ute på byen. Vi vet at begrensninger i skjenketid, bedre kontroll av skjenkesteder og å stille strengere krav til bevillingshaverne er effektive virkemidler for å forebygge vold.

I Stockholm har man utviklet en god metode for tilsyn av utestedene gjennom et tett samarbeid mellom kommunen, politiet og bransjeorganisasjonene. Målet med STAD-prosjektet, som det kalles, har vært å redusere voldshandlingene i utelivet gjennom å:
- ikke servere alkohol til mindreårige
- ikke servere alkohol til sterkt berusede personer

Tiltakene har ført til en reduksjon i politianmeldte voldstilfeller på 30 %. Sentralt her er samarbeid mellom politi, kommune og bransje. Dette er en arbeidsmåte vi forsøker å få norske kommuner til å ta i bruk.

For å oppnå dette arrangerer vi seminarer og møter om alkoholpolitikk og vold, gjennomfører kampanjer, skolerer medlemmer, snakker med politikere, skriver debattinnlegg og mye mer.

Vil du engasjere deg i Tryggere Uteliv? Ta kontakt med prosjektleder Roald Heggernes på 932 82 679, eller roald.heggernes@iogt.no.