Spørreundersøkelsen

Ved å fylle ut kontaktinformasjon på neste side kan du være med i trekningen av to kinobilletter til din lokale kino. 

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Hvor lett tror du det er for ungdom (16-17 år) i din kommune å ta alkoholfrie valg?

Bør flere arenaer være alkoholfrie?

Ungdom vil gjerne være på de samme fritidsarenaene som voksne, men om voksne drikker der kan det bidra til at det blir satt attenårsgrense på arrangementet slik at ungdom ikke får delta, eller til å gjøre arenaene mindre trygge.

Bør det være alkoholfritt på:

Bør alkoholforbudet på offentlig sted håndheves strengere?

Har du eksempler på steder i din kommune som er eller burde vært åpne for ungdom der det skjenkes alkohol?

Vinn kinobilletter

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter:

18.00-20.00 28. august 2019

Bjørnsons gate 45 i Haugesund