Stikkordarkiv: actis

Barbilde-880x400-1409598715

Skjenkebrudd uten konsekvenser

Actis har i samarbeid med IOGT kartlagt håndhevingen av alkoholloven i kommunene. Brudd på alkoholloven får sjelden konsekvenser.

Les Actis-notatet ”Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsekvenser” her

Resultatet av kartleggingen er nedslående:

  • Regelbrudd avdekkes, men får sjelden konsekvenser
  • Gapet mellom antallet avdekkede overtredelser og bevillingsinndragelser øker
  • Overskjenking og salg og skjenking til mindreårige er utbredt
  • For få kontroller
  • Lite konsekvent behandling av lovbrudd
  • Behov for et normert kontrollsystem som sikrer mer ensartet behandling av regelbrudd

- Mye tyder på at det er fristende for kommunene å gjøre unntak eller tillempe reaksjonene slik at bruddene får minst mulig konsekvenser. Dette svekker virkningen av kontrollsystemet og skaper store forskjeller fra kommune til kommune, sier Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT.

Vil ha skjenkeregler

Cecilie Widnes og Actis’ generalsekretær Mina Gerhardsen mener helseministeren må innføre nasjonale skjenkeregler.

I 2013 sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om innføring av et prikksystem for brudd på skjenkelovgivningen ut på høring. Forslaget legger opp til normerte regler for kontroll og sanksjoner for brudd på alkoholloven, blant annet gjennom et felles system for prikkbelastning. Saken ligger til behandling i departementet.

Les IOGTs høringsuttalelse her

- Departementet br snart ha tenkt ferdig. Det er på tide med nasjonal standard som sikrer en mer ensartet og forutsigbar behandling av brudd på alkoholloven, sier Gerhardsen.