Postkasseaksjon for en alkoholfri barndom

Vil du være med å løfte frem viktigheten av en ruspolitikk som bidrar til at å gi barn en trygg alkoholfri barndom der du bor. 

Bestill løpesedler du kan dele ut i postkasser der du bor. 

(Det er gratis for deg å få tilsendt løpesedler, men det er selvsagt en kostnad for IOGT å pordusere og sende dem ut, så vær snill å ikke bestille flere løpesedler enn du vil få delt ut). 

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Løpesedlene leveres i bunker med 100 løpesedler i hver.

7.00-23.00 1. oktober 2022

Sub Scene, Rosentrantz' gate 17

19.00-22.00 1. oktober 2022

IOGT huset i Oslo, Torggata 1

9.00-22.00 3. oktober 2022

Nyheter

Vil du være administrasjonssekretær i en organisasjon med masse engasjement på rusfeltet? 

Søknadsfrist: 01.10.2022

Send søknad på finn.no

I følgje økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten er alkoholprisane her i landet halverte dei siste 20-25 åra, halde opp mot den generelle lønsutviklinga.

Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, rusfeltet sitt samarbeidsorgan, opna sitt innlegg under IOGT sitt inspirasjonsseminar i Ålesund med å peike på mengda av fake news i informasjonsflaumen kring rusbruk – og særleg i sosiale medier.