Artikkel

Artikkel er den mest vanlige innholdstypen. Den kan legges under mapper over hele nettstedet, og de kan vises på forsiden av nettsiden.