Alle felttyper demonstrert

Survey har mange ulike bruksområder. Her vises de ulike felttypene du kan ta i bruk. Hvordan du bygger opp ditt skjema, kan du selv velge ut i fra ditt behov. Du kan opprette så mange ulike skjemaer du vil i Aplia Starter.