Informasjonsmøte om ANTA-kurs i Bergen

12.30-14.00 29. august 2019

Sted: Håsteinsgata 17 i Laksevåg

Vi inviterer til et informasjonsmøte om ANTA-kurs 29. august, kl 12.30-14.00 hos IOGT i Bergen. Adresse: Håsteinsgata 17 i Laksevåg

Målgruppe: Det er åpent for alle, men spesielt de som jobber med helsetjenester kan ha god nytte av å komme og lære mer om dette kurset om avhengighetsproblematikk.

ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs for de som sliter med avhengighet. Det kan være rusmisbruk, men også andre avhengigheter. Kurset tar utgangspunkt i deltagerens egne evner og ressurser, og øker deltagernes kompetanse til å styrke seg selv både fysisk, psykisk og sosialt.

Det ledes av Rita Nilsen som har egenerfaring og har jobbet med kurset i over 20 år. Rita har avholdt kurset en rekke forskjellige steder, som i fengsler og i samarbeid med NAV. Hun har inngående kjennskap til avhengighetsproblematikken og brenner for å hjelpe andre.

Kontakt Rita: 906 90 286

Les mer om ANTA-kurs her.