Integreringstenesta, Voss Kommune

9.30-14.00 15. november 2018

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.