NAV Øvre Eiker

9.00-14.00 5. september 2018

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.