Møte om besteforeldrerollen

18.00-19.30 26. februar 2019

Sted: Trondheim folkebibliotek

IOGT Trondheim inviterer sammen med Trondheim folkebibliotek til møte om besteforeldrerollen. Arne Klyve, rådgiver ved Bergensklinikkene, kommer til biblioteket 26. februar kl 18-19:30 for å snakke om hvordan besteforeldre kan ha en viktig og forebyggende rolle i barnebarnas liv.

Gode og trygge relasjoner mellom voksne og barn er en av de viktigste faktorene i trygge oppvekstsvilkår for barn og unge. Jo flere trygge og stabile voksenpersoner man har rundt seg, jo bedre. Det vil si at besteforeldres gode relasjon til sine barnebarn kan utgjøre en viktig og positiv forskjell.

Det er ikke så mange forum der besteforeldre kan møtes, få presentert forskning, diskutere og reflektere rundt sin egen rolle. Ikke minst bli bevisst hvor viktig rollen er. Vi ønsker med dette møtet å gi rom for refleksjon rundt dagens besteforeldrerolle.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: