IOGT - ruspolitikk: Ny forskning: rustrender blant ungdom

19.00-20.00 31. oktober 2022

Sted: Zoom

Er skikkelighetstrenden blant ungdom i ferd med å snu? Den økte aksepten for cannabisbruk er bekymringsfull.

Det er mye vi kan gjøre for å forebygge rusbruk blant ungdom, men da må vi alle ha kunnskap om ungdoms bruksmønstre og hva som påvirker dem.

Påmelding

I dette webinaret går vi gjennom de siste tallene fra ungdataundersøkelsen, studentenes helse- og trivselsundersøkelse og kriminalpolitets statistikk. Vi vil også gå gjennom hva vi kan ta med oss videre fra forskning knyttet til alkoholbruk under koronapandemien.

mandag 31. oktober kl. 19.00 

Digitalt møte via Zoom

Vi møtes digitalt via møteplattformen Zoom, slik at alle kan delta, uansett hvor i landet de bor. Lenken til zoom-møtet sendes automatisk ut på e-post når du melder deg på.

Webinarene våre legges opp som møter med både foredrag og dialog, og vi setter pris på at dere har kamera på under møtet, så vi kan se hverandre. 

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre. 


Meld deg på:

Jeg ønsker invitasjoner til webinarer på:
Jeg ønsker invitasjoner til følgende webinarserier:
Du kan når som helst gi beskjed til iogt@iogt.no om du ikke lenger ønsker å motta informasjon om webinarer.

Oversikt over alle IOGTs webinarer finner du i kalenderen.


IOGTs ruspolitiske webinarserie:

Den siste mandagen i hver måned inviterer IOGTs ruspolitiske nettverk til webinar. Dette er en møteserie for deg som ønsker å lære mer og jobbe for bedre forebygging der du bor. Gjennom disse webinarene vil vi dele kunnskap og invitere til samtaler om ulike tema knyttet til alkohol- og narkotikapolitikk i både norsk og internasjonal sammenheng.  
Høsten 2022 inviterer vi til fire nettmøter i denne serien:

26. sept: Hva har skjedd i land som har legalisert cannabis?
31. okt: Nye ungdatatall - trender i ungdomsmiljøer
28. nov: Hvordan kan vi jobbe for bedre ruspolitikk nasjonalt?
12. des: Evaluering av prikkbelastningssystemet

IOGT har flere ulike møteserier og du er velkommen til å delta på nettmøte sammen med oss hver mandag: iogt.no/webinar

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk