IOGT-mandag: Risikofaktorer og forebygging i russetida

18.00-20.00 4. april 2022

Sted: IOGT-huset, Torggata 1 i Oslo eller digitalt via zoom

Klara Øverland er Førsteamanuensis, Psykologspesialist ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og forfatter av boken «Psykisk helse i skolen». Hun har omfattende forskerbakgrunn og har viet mye av sin forskning til barn og unge, som har gitt henne flere nasjonale og internasjonale priser.

Hun vil fortelle om hvordan vi kan tilrettelegge for en rusfri ungdomstid, med fokus på risikofaktorer og forebygging i russetiden. I foredraget vil hun legge frem nasjonale funn fra russerapporten og strafferegisteret og fortelle om politiets arbeid, erfaringer fra rektorer og helsesykepleiere på skolene og hvordan det forebyggende arbeidet videre er lagt opp.

Påmelding

mandag 4. april kl. 19.00 (middag kl. 18 i Oslo)

Møte fysisk i Oslo

Vi serverer middag kl. 18, og oppfordrer alle som har mulighet til å delta fysisk i Oslo til å gjøre det.
Vi trenger påmelding senest kvelden før, slik at vi kan planlegge servering. (Skriv ev. allergier ol. i kommentarfeltet.)
Vi gir beskjed til de påmeldte via sms eller e-post dersom det blir endringer på grunn av smittesituasjon eller andre forhold. 
Send en melding til 97485852 om du har meldt deg på fysisk møte, men ikke skal spise middag med oss kl. 18.00. 

Digitalt møte via Zoom

Alle våre mandagsmøter sendes via zoom, slik at alle har mulighet til å delta digitalt. Lenken til zoom-møtet sendes automatisk ut på e-post når du melder deg på.

Webinarene våre legges opp som møter med både foredrag og dialog, og vi setter pris på at dere har kamera på under møtet, så vi kan se hverandre. Det er anledning til å bli igjen etter møtet for å prate med andre digitale deltakere.

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre. 

Meld deg på:

Jeg vil delta:
Send meg nyhetsbrev om alle IOGT-webinarer på:
Du kan når som helst gi beskjed til iogt@iogt.no om du ikke lenger ønsker å motta informasjon om webinarer.

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: