IOGT-Rus og avhengighet: Prosjekt gatelangs

19.00-20.00 12. september 2022

Sted: Zoom

Sunniva Solheim er daglig leder ved Sammensentert i Kristiansand. Vi har invitert henne til å fortelle om "Gatelangs", et nystartet scenekunstprosjekt for alle som er opptatt av likeverd, respekt og fellesskap.
- Gruppen er åpen for alle, men vi inviterer spesielt mennesker med rusutfordringer og mennesker som har vært i rus tidligere, forteller hun. - Hensikten er å skape en inkluderende arena der vi møtes på tvers av "samfunnslag", likestilte. Der vi deler erfaringer, er kreative og skaper sammen.

Påmelding

mandag 12. september kl. 19.00 

 

Digitalt møte via Zoom

Vi møtes digitalt via møteplattformen Zoom, slik at alle kan delta, uansett hvor i landet de bor. Lenken til zoom-møtet sendes automatisk ut på e-post når du melder deg på.

Webinarene våre legges opp som møter med både foredrag og dialog, og vi setter pris på at dere har kamera på under møtet, så vi kan se hverandre. 

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre. 

IOGTs møteserie Rus og avhengighet

IOGT har flere tiltak både rettet mot mennesker i aktiv rus og deres pårørende og for dem som har kommet seg ut av et rusmisbruk og ønsker å leve rusfritt. Gjennom samtaler og foredrag vil vi i denne møteserien sammen søke mer kunnskap om rus og avhengighet og veier ut av rusmisbruk.
Denne høsten inviterer vi til tre nettmøter i denne serien: 12. september, 17. oktober og 21. november. 

IOGT har flere ulike møteserier og du er velkommen til å delta på nettmøte sammen med oss hver mandag. 

Meld deg på:

Jeg ønsker invitasjoner til webinarer på:
Jeg ønsker invitasjoner til følgende webinarserier:
Du kan når som helst gi beskjed til iogt@iogt.no om du ikke lenger ønsker å motta informasjon om webinarer.

Oversikt over alle IOGTs webinarer finner du i kalenderen.

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: