IOGT-Webinar: Forebygging og foreldresamarbeid

19.00-20.00 18. oktober 2021

Sted: Torggata 1 i Oslo og Digitalt via zoom

Meena Golabek er prosjektleder for IOGTs foreldreprogram i ungdomsskolen, Sterk og Klar. Hun er opptatt av foreldrenes rolle som rusforebyggere, og mener at nøkkelen er et godt samarbeid mellom foreldrene lokalt. Sammen med IOGTs generalsekretær, Hanne Cecilie Widnes, vil hun fortelle hvordan Sterk og Klar bidrar til å legge til rette for et godt samarbeid mellom foreldrene på de skolene som bruker programmet, og hvordan dette er med på å gi flere en trygg og god ungdomstid. 

Meld deg på

Mandag 18. oktober kl. 19.00-20.00 (lett servering i IOGT-huset fra kl. 18)

Fysisk møte i Oslo

Webinaret sendes fra IOGTs storstue i IOGT-huset i Torggata 1 i Oslo, og vi håper mange vil velge å delta fysisk der. IOGT-kafeen er åpen fra kl. 12 og det blir lett servering fra kl. 18. 

Digitalt møte via Zoom

Webinaret sendes via zoom, slik at alle har mulighet til å delta digitalt. Lenken til zoom-møtet sendes ut på e-post til de som er påmeldt.

Møterommet åpner i god tid før møtestart og det er anledning til å bli igjen etter møtet for å prate med andre digitale deltakere.

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre, enten du ønsker å delta fysisk eller digitalt. 

Meld deg på:

 
Send meg informasjon om alle IOGTs webinarer på:

Jeg vil delta:

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: