Webinar: Hvordan operere oljefondet etisk?

18.00-19.00 12. oktober 2020

Sted: Zoom

Hvorfor er våre pensjonspenger fortsatt er investert i alkoholindustrien og hva kan du gjøre?

Påmelding

I juni 2020 kom Etikkutvlaget med sin rapport. Rapporten var ment som vurdering av de etiske retningslinjene for Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). Denne rapporten er nå på høring og høringsfristen er 20. oktober. Dette webinaret vil gi en innsikt i hvordan Oljefondet operer etisk, forklare hvorfor våre pensjonspenger fortsatt er investert i alkoholindustrien og hva slags muligheter som ligger i den pågående prosessen.

Webinaret vil bli leda av Nils Johan Svalastog Garnes, politisk rådgiver i IOGT.
Lenke til møtet: https://zoom.us/j/95080684072

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: