Webinar IOGT - Organisasjon: Bruk og promotering av alkoholfri drikke i IOGT-sammenhenger

19.00-20.00 24. oktober 2022

Sted: Zoom

IOGT jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg. Vi vil  legge til rette for at mennesker som ønsker å kutte ut alkohol eller redusere sin alkoholbruk finner gode erstatninger i de situasjonene der de tidligere har brukt alkohol. Derfor har IOGT vært opptatt av å vise frem det store utvalget av god alkoholfri drikke.

Samtidig vet vi at alkoholfri drikke som minner for mye om alkoholholdig drikke kan virke triggende for mennesker med avhengighet og gi negative assosiasjoner for barn som har opplevd rusproblemer.

I dette webinaret diskuterer vi hvordan vi som organisasjon kan ivareta alle, slik at vi bidrar til å gjøre det enklere for alle å velge alkoholfritt og er med på å skape et trygge oppvekstmiljø.

Påmelding

mandag 24. oktober kl. 19.00 

Digitalt møte via Zoom

Vi møtes digitalt via møteplattformen Zoom, slik at alle kan delta, uansett hvor i landet de bor. Lenken til zoom-møtet sendes automatisk ut på e-post når du melder deg på.

Webinarene våre legges opp som møter med både foredrag og dialog, og vi setter pris på at dere har kamera på under møtet, så vi kan se hverandre. 

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre. 


Meld deg på:

Jeg ønsker invitasjoner til webinarer på:
Jeg ønsker invitasjoner til følgende webinarserier:
Du kan når som helst gi beskjed til iogt@iogt.no om du ikke lenger ønsker å motta informasjon om webinarer.

Oversikt over alle IOGTs webinarer finner du i kalenderen.


Webinarserien IOGT organisasjon

I denne serien løfter vi frem viktige prosesser i IOGT. Her legger vi til rette for at du som medlem kan følge med på og påvirke IOGTs arbeid og utvikling. Vi vil løfte viktige samfunnsspørsmål som IOGT jobber med. Og selv om vi særlig vil anbefale tillitsvalgte, medlemmer og frivillige å få med seg disse møtene, tror vi at det vil være mange interessante temaer også for andre som er opptatt av rusproblemer og forebygging. Møtene er derfor åpne for alle.  
Høsten 2022 inviterer vi til tre nettmøter i denne serien:

3. oktober: Internasjonal NoLo-trend og vekst i IOGT i Norge
24. oktober: Bruk og promotering av alkoholfri drikke i IOGT-sammenhenger
7. november: Hvorfor drikker vi som vi gjør?
5. desember: Frivilligfest

IOGT har flere ulike møteserier og du er velkommen til å delta på nettmøte sammen med oss hver mandag: iogt.no/webinar

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: