Webinar IOGT - Organisasjon: Internasjonal NoLo-trend og vekst i IOGT i Norge

19.00-20.00 3. oktober 2022

Sted: Zoom

3. oktober er verdens alkoholfrie dag. IOGT markerer dagen med en festival lørdag 1. oktober. Der feirer vi alkoholfrie valg med å vise frem mye av det gode alkoholfrie tilbudet som har kommet til de siste årene.
På selve dagen, mandag 3. oktober, inviterer vi til et webinar der Kristina Sperkova fra IOGTs internasjonale paraplyorganisasjon Movendi forteller mer om positive internasjonale trender som innebærer at flere velger alkoholfritt (No alcohol) eller å drikke lite alkohol (Low alcohol). Vi lar oss inspirere av hennes foredrag og snakker om hvordan vi skal jobbe med vekst i IOGT i Norge fremover. Vi vil bl.a. presentere vår nye vervekampanje. Vil du vite mer om dette, eller har du ideer til hvordan vi kan få enda flere til å støtte opp om det viktige arbeidet vi driver, så møt opp og delta i samtalen rundt IOGTs rekrutteringsarbeid.  

Påmelding

mandag 3. oktober kl. 19.00 

Digitalt møte via Zoom

Vi møtes digitalt via møteplattformen Zoom, slik at alle kan delta, uansett hvor i landet de bor. Lenken til zoom-møtet sendes automatisk ut på e-post når du melder deg på.

Webinarene våre legges opp som møter med både foredrag og dialog, og vi setter pris på at dere har kamera på under møtet, så vi kan se hverandre. 

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre. 


Meld deg på:

Jeg ønsker invitasjoner til webinarer på:
Jeg ønsker invitasjoner til følgende webinarserier:
Du kan når som helst gi beskjed til iogt@iogt.no om du ikke lenger ønsker å motta informasjon om webinarer.

Oversikt over alle IOGTs webinarer finner du i kalenderen.


Webinarserien IOGT organisasjon

I denne serien løfter vi frem viktige prosesser i IOGT. Her legger vi til rette for at du som medlem kan følge med på og påvirke IOGTs arbeid og utvikling. Vi vil løfte viktige samfunnsspørsmål som IOGT jobber med. Og selv om vi særlig vil anbefale tillitsvalgte, medlemmer og frivillige å få med seg disse møtene, tror vi at det vil være mange interessante temaer også for andre som er opptatt av rusproblemer og forebygging. Møtene er derfor åpne for alle.  
Høsten 2022 inviterer vi til tre nettmøter i denne serien:

3. oktober: Internasjonal NoLo-trend og vekst i IOGT i Norge
24. oktober: Bruk og promotering av alkoholfri drikke i IOGT-sammenhenger
7. november: Hvorfor drikker vi som vi gjør?
5. desember: Frivilligfest

IOGT har flere ulike møteserier og du er velkommen til å delta på nettmøte sammen med oss hver mandag: iogt.no/webinar

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: