Webinar IOGT - Rus og avhengighet: Seksuelle overgrep

19.00-20.00 21. november 2022

Sted: Zoom

Anne Louise Skoland vil snakke om seksuelle overgrep, og det arbeidet som gjøres fra Vake kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep. Vake jobber forebyggende, har samtaler med utsatte, og hjelper kirker og organisasjoner å håndtere når overgrep skjer, alltid med fokus på ivaretakelse av den utsatte. Hun vil snakke litt om hvordan gjøre sammenhenger trygge og ivaretakende, hvordan vi på en god måte kan møte og ivareta utsatte, og om bevisstgjøring av oss selv. Hun vil også dra linjer inn til rus, ettersom overgrep skjer i rus, og mange rusavhengige har overgrep som del av sin historie.

Påmelding

mandag 21. november kl. 19.00 

Digitalt møte via Zoom

Vi møtes digitalt via møteplattformen Zoom, slik at alle kan delta, uansett hvor i landet de bor. Lenken til zoom-møtet sendes automatisk ut på e-post når du melder deg på.

Webinarene våre legges opp som møter med både foredrag og dialog, og vi setter pris på at dere har kamera på under møtet, så vi kan se hverandre. 

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre. 


Meld deg på:

Jeg ønsker invitasjoner til webinarer på:
Jeg ønsker invitasjoner til følgende webinarserier:
Du kan når som helst gi beskjed til iogt@iogt.no om du ikke lenger ønsker å motta informasjon om webinarer.

Oversikt over alle IOGTs webinarer finner du i kalenderen.


IOGTs møteserie Rus og avhengighet

IOGT har flere tiltak både rettet mot mennesker i aktiv rus og deres pårørende og for dem som har kommet seg ut av et rusmisbruk og ønsker å leve rusfritt. Gjennom samtaler og foredrag vil vi i denne møteserien sammen søke mer kunnskap om rus og avhengighet og veier ut av rusmisbruk.

IOGT har flere ulike møteserier og du er velkommen til å delta på nettmøte sammen med oss hver mandag: iogt.no/webinar

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: