Rusrelaterte skader og dødsfall

Alt som handler om narkotika og overdosedødsfall får større oppmerksomhet enn alkoholproblemene, skriver Jan Meyer i dette innlegget. Hvorfor det er slik, undrer han. 

i 2021 ble det registrert 371 alkoholrelaterte dødsfall i Norge, samtidig som det ble registrert 241 overdoserelaterte dødsfall

(for 2020 viser tallene at 20 % av overdosedødsfallene var heroinforklarte dødsfall. 80 % av dødsfallene var fra piller)

Det virker underlig, at narkotika dødsfall og skader får betydelig større oppmerksomhet enn problemer fra alkohol blant politikere og i avisene. Skyldes det eget forhold til alkohol, samtidig som det er en lovlig vare? (Viser til oppslag i ØP og partiet Venstre sitt innlegg for noen dager siden).

Det bør være i alles interesse, tror vi, at ønske om å redusere problemene som skapes av rus, bør få like stor eller større innsats for å redusere problemet der hvor problemene er størst. Men i dag ser det ikke slik ut. Overdosedødsfall og narkotika får betydelig større oppmerksomhet enn problemer som skapes fra alkohol.

Situasjonen for de familier og personer som opplever skader og dødsfall fra rusmidler, er like vonde om årsaken er fra narkotika, piller eller alkohol. Men det er langt flere familier som opplever problemer skapt fra alkohol enn andre rusmidler.

Ut fra tilgjengelige opplysninger, fakta og statistikker så viser det seg at alkohol skaper mer skader enn andre rusmidler:

  • Ca 80 % av befolkningen bruker alkohol
  • Ca 10 % har brukt ulovlige rusmidler

Hvor mange prosent av befolkningen som bruker smertestillende piller, har vi ikke registrert at det finnes tall for. Men piller utgjør den største andelen av overdosedødsfall.

  • Sykdommer relatert til alkohol er betydelige. Iflg. Legeforeningen i Norge, har mellom 15–20 % av alle sykehusinnleggelser sin årsak i alkoholbruk. Det tilsvarer over 300 000 innleggelser på norske sykehus og legger beslag på store ressurser i helsevesenet.
  • Alkoholbruk øker risikoen for mange sykdommer. Herunder flere typer av kreft–hjerte og karsykdommer–diabetes–depresjoner og angstlidelser.
  • Ruspåvirkede personer i trafikken handler mest om alkohol og forårsaker mye skader
  • Ca 90 000 barn lever i hjem hvor alkohol skaper vonde dager
  • I 2020 og 2021 ble det registrert 758 personer som «drakk seg i hjel» i Norge
  • I Europa dør ca. 600 000 hvert år pga. alkohol
  • I verden dør ca. 3 millioner hvert år pga. alkohol (WHO info)
  • Det er registrert at 370 000 dør i trafikkulykker i verden som skyldes alkohol.

Men tilbake til utgangspunktet.

Alt som handler om narkotika og overdosedødsfall får større oppmerksomhet enn alkoholproblemene. Hvorfor det er slik? Det handler vel sannsynligvis om at alkohol brukes av mange og oppfattes av mange som et uskyldig produkt, hvor konsekvensene ikke får særlig stor oppmerksomhet.

Vi registrerer jo at de fleste personer, inkl. politikere, er opptatt av helse. Vi vet at både alkohol og narkotika gir store helseproblemer. Ut fra det all forskning og livserfaring viser, så skaper alkohol større problemer enn andre rusmidler.Det er satt internasjonale mål om å redusere alkoholbruket med 10 % innen 2025.

Det er derfor vanskelig å forstå at enkelte politiske partier ønsker en mer liberal alkoholpolitikk. WHO peker på at det viktigste enkelttiltak for å reduser alkoholbruk, er å begrense tilgjengelighet. Det betyr færre salgssteder, kortere åpningstider og tidligere stenging av skjenketider. Det betyr også at taxfree handel for alkohol på flyplasser må fjernes.

Innlegget sto på trykk i Østlands-posten 26. september 2022

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

17.00 9. juni - 13.00 11. juni 2023

Åsane folkehøgskole

17.30-22.30 23. juni 2023

Nesodden, Kirkevik

9.00 14. august - 16.00 18. august 2023

Arendal, overnatting på Sjøstrand

17.00-20.00 30. august 2023

Nordre Skøyen Hovedgård

Nyheter

Bjørnar Moxnes og flere andre politikere møtte i går representanter for IOGTs aktivitetstilbud Enestående familier i Steinkjer. Enestående familier er et sosialt tilbud til alle voksne som ofte er alene med barna sine.

- Kristiansand er en by for alle, sa varaordfører Erik Rostoft da IOGT inviterte til fagseminar i byen. Han påpekte at det må legges vekt på tilrettelegging av både det organiserte og uorganiserte ungdomslivet. 

Det står bra til med ungdom i Oslo. Det er hovedkonklusjonen i Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023. – Trivselen øker og færre forteller om ensomhet og psykiske plager, sier Andres Bakken ved NOVA.