Optimisme i IOGT

Desse er med i IOGT Region Midt-Norge sitt styre og deltok på årsmøtet: Bak frå venstre: Annlaug Stokke, Volda, og Marianne Baarholm, Ålesund. I midten frå venstre: Sekretær John Almendingen, Sandnessjøen, og Øystein Dyb-Hanssen, Skodje. Framme frå venstre: Økonomileiar Arne Sandøy, Molde, leiar Per-Arne Lillebø, Ulstein, Olav Anders Aasen, Molde, og nestleiar Hjørdis Almelid Vikenes, Ørsta. (Foto: Privat)

IOGT Region Midt-Norge hadde årsmøtet sitt på Romsdalsmuseet på Molde nyleg. Der møttest ein frå fleire stadar i regionen, heldt god avstand til kvarandre og vart inspirerte til å stå på vidare for det ruspolitiske arbeidet. IOGT Region Midt-Norge er optimistiske med tanke på å kunne verve endå fleire medlemar framover.

 

- No som fleire folk etter kvart vert fullvaksinerte, så håper vi at å kunne reise rundt og stå på standar og arranger møte og samkomer igjen. Det var kjekt at vi i år klarte å få til eit fysisk regionårsmøte, i fjor fekk vi ikkje til det pga smittevernomsyn. No gler vi oss til det atter kan verte meir folkeliv, standar og møte mellom folk, seier regionleiar Per-Arne Lillebø.

To styremedlemar vart takka for den gode innsatsen dei har lagt ned for organisasjonen, då dei ikkje stilde til attval, og det var Jan Ove Kleppe i frå Ulstein og Johannes Sandstad i frå Namdalen. Det nye regionstyret består av leiar Per-Arne Lillebø (Ulstein), nestleiar Hjørdis Almelid Vikenes (Ørsta), sekretær John Almendingen (Sandnessjøen) og styremedlemane Øystein Dyb-Hanssen (Skodje) og Marianne Baarholm (Ålesund). Økonomileiar er Arne Sandøy og revisor er Søren Høj, begge frå Molde.

I august er det landsmøte for IOGT sentralt på Åsane Folkehøgskule, ein skule som IOGT driv. Vidare vil IOGT Region Midt-Norge til hausten arrangere det sjuande inspirasjonsseminaret sitt for å inspirere fleire til å gjere ein innsats for det ruspolitiske arbeidet. I år er samlinga lagt til Ålesund torsdag 16. september.

- Vi har utsett det planlagde inspirasjonsseminaret vårt i snart to år pga pandemien. Dermed er det ekstra gledeleg at vi no ser ut til å kunne arrangere det i Ålesund denne hausten. Å kunne samle gode fagfolk som held engasjerte innlegg, ha song- og musikk og å kunne møtast og samsnakkast, det er eit gode som vi no set ekstra stor pris på. Vi har framleis mange arbeidsoppgåver i IOGT. Vår visjon er at alle menneske skal kunne leve frie, rike og meiningsfylte liv, i ei verd der rusmiddel ikkje står i vegen for dette. Dette håper vi andre ser verdien av, slik at vi får fleire med oss på laget, fortel Per-Arne Lillebø.

Årsmøtet valde utsendingar til Landsmøtet til IOGT sentralt på Åsane Folkehøgskole 20.-22. august. Etter årsmøtet heldt Bjørn Austigard eit interessant kåseri om språkbruk, og så spanderte losjen på Molde middag på deltakarane.

Tekst: Hjørdis Almelid Vikenes, nestleiar IOGT Region Midt-Norge

Her er fråsegna som vart vedteken på årsmøtet:

For stadig flere sykdommer gir alkohol negativ effekt

 

De såkalte livsstilssykdommene er den største utfordringen for folkehelsa i den vestlige verden. Rusavhengigheten er i seg selv en av de største, men skadevirkningene er ikke begrenset til misbruk eller avhengighet. Skadevirkningene følger i ulik grad av selve bruken, for stadig flere sykdommer oppdages det at alkohol i seg selv har en negativ effekt.

For blivende mødre har det lenge vært kjent at fosteret får samme promille som mor. Dette bør i seg selv være en alvorlig tankevekker. Ellers vet vi i dag at psykiske lidelser forsterkes ved bruk av alkohol. Diabetes, som etter hvert er blitt en folkesykdom, er vanskeligere å behandle hos pasienter som bruker alkohol. Det samme gjelder hjerte- og karsykdommer og de mange variantene av kreft, ulike hudsykdommer og en rekke andre sykdommer. 

Vi ønsker oss alle et godt liv med mange gode leveår både for oss selv og våre medmennesker. Knapt noen enkeltfaktor som vi har kontroll over, gir større helsegevinst enn et liv der vi avstår både fra alkohol og andre rusmidler.

 

IOGT Region Midt-Norge

Nyheter

Vi trenger din mening om IOGTs nettmøte-tilbud. Vi trekker tre vinnere blant de som svarer på undersøkelsen, som får velge mellom hengekøye eller universalgavekort.

Start undersøkelsen

Regjeringen foreslår kutt i internasjonal innsats mot alkoholskader, psykisk uhelse og andre ikke-smittsomme sykdommer. IOGTs bistandsorganisasjon, Forut, reagerer kraftig.

Den 27. mai vedtok WHO en ny global handlingsplan for å redusere alkoholskader. Øystein Bakke, seniorrådgiver i Forut forteller hva den inneholder og hvordan den skal brukes.