Formiddagstreff i Oslo

Leder: Fredrik Saugstad
Mobil: 977 56 206 
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

Styreleder: Fredrik Saugstad, Eftasåsen 42, 0687 Oslo Tlf: 22 26 13 37 / 977 56 206 E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Nestleder: Bergfinn Aabø, Grønnegt. 3, 0350 Oslo Tlf: 22 69 26 52 E-post: bergfinn.aabo@gmail.com

Sekr/Kasserer: Reidunn Janssen, Solbakkeveien 1c 0678 Oslo Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Styremedlem: Ragnhild Brænden, Trollvn. 10, 1482 Nittedal Tlf: 67 07 18 47

Program 2. halvår 2018

6. sept. Nytt fra IOGT v/Per
4. okt. Fredrik har programmet
1. nov. ”Gamle Oslo” v/Anne Marie
6. des. Nå er det snart jul igjen

Program 1. halvår 2019

3. jan. Tanker ved årsskiftet v/Kari
7. feb. Inger har ordet
7. mar. Historier fra Nord-Norge v/Anne Marie
4. apr. Våren er på vei
5. mai. Kom mai du skjønne milde

Lik oss på Facebook!