Formiddagstreff i Oslo

Leder: Fredrik Saugstad
Mobil: 977 56 206 
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård.

NB! Treffene er innstilt inntil videre pga Korona.

Treffene tas opp igjen når restriksjoner på grunn av pandemien oppheves og det føles trygt å møtes som før.

Enkelte av treffene vil bli lagt til IOGT Norges lokaler i Torggata 1 i Oslo. Program kommer etterhvert.

Styreleder: Fredrik Saugstad, Eftasåsen 42, 0687 Oslo Tlf: 22 26 13 37 / 977 56 206 E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Nestleder: Bergfinn Aabø, Grønnegt. 3, 0350 Oslo Tlf: 22 69 26 52 E-post: bergfinn.aabo@gmail.com

Sekr/Kasserer: Reidunn Janssen, Solbakkeveien 1c 0678 Oslo Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Styremedlem: Ragnhild Brænden, Trollvn. 10, 1482 Nittedal Tlf: 67 07 18 47

Lik oss på Facebook!