Losje «Prøven», nr. 303 – Drammen

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.

Sekretær/kontaktperson: Kåre Fossum, e-post: kare.fossum@ebnett.no.

Sted: Strømsø Menighetshus, Knoffsgate 2, 3044 Drammen.

Losjen har møter annenhver torsdag, kl. 19.00.

Møtedatoer våren 2020:
16.01 Året som gikk og året som kommer
30.01 Lesekveld v/medlemmene
13.02 Minner fra programboka v/Kåre
22/23.02 Årsmøte Tyrifjord
12.03 Bingo
19.03 Årsmøte området
26.03 Visekveld v/Halvard
23.04 Helmer - 100 tjern på 100 dager
07.05 Ut i det blå
04.06 Tur til Rjukan m/speiderbussen

Avdelinger i Søndre Buskerud

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Leder: Helge A. Solberg.
Finn Blakstadsvei 76, 3081 Drammen.
E-post: he-ants@online.no

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.