Vil du holde orden på en organisasjon med masse engasjement på rusfeltet?

Vi søker administrasjonsrådgiver til vårt sentralkontor i Oslo.

Les utlysningen og søk på finn.no

IOGT jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg og vi har stor aktivitet rundt i hele landet gjennom en aktiviteter for barn, familier, foreldre, mennesker med rusutfordringer og ungdom som sliter med livene sine. Vi er snaut 40 ansatte, 2500 medlemmer, hundrevis av frivillige og flere tusen deltakere. Det er mye som skjer og mye vi vil få til, og vi trenger deg som har evne til å holde i orden på en ivrig og engasjert stab og organisasjon. Vi har allerede en dyktig administrasjonssekretær i 50 % stilling. Men med økende arbeidsoppgaver for administrasjonen er det nå behov for nok en medarbeider til en nyopprettet fast stilling ved IOGTs sentralkontor. Du vil få en sentral rolle i å koordinere og utføre administrative oppgaver for IOGTs ledelse (generalsekretær og fagsjef for sosialt arbeid) i tett samarbeid med vår dyktige administrasjonssekretær.

Vi ønsker at du innehar kontorfaglig bakgrunn og god kjennskap til frivillige organisasjoner.

Vi søker deg som trives med å jobbe både selvstendig og i team, er trygg og initiativrik, og som er bekvem i en rolle hvor du "holder i trådene". Stillingen krever god struktur, systematikk og evne til å holde oversikt over mange oppgaver og prosesser samtidig.

Arbeidsoppgaver

 • Administrativ bistand ved utlysninger, rekrutteringer, nyansettelser, arbeidskontrakter og tilganger til aktuelle systemer
 • Ansvar for arbeidstidsregistreringssystemet og ajourhold av dette (pt Simployer)
 • Oppfølging av medlemssystem og medlemskontakt
 • Bistå med utforming og utsendelse av informasjon i organisasjonen
 • Enkelte HR-oppgaver av administrativ karakter
 • Utvikling og vedlikehold av administrative rutiner/retningslinjer/maler
 • Superbruker og opplæring i administrative IT-systemer
 • Ansvar for bookingsystem for IOGT Huset i tilknytning til kontorlokalene i Torggata
 • Posthåndtering - henting og utsendinger av materiell
 • Bestillinger og innkjøp av materiell, reiser, hotellrom, lokaler, kontorutstyr, inventar
 • Sørge for at lokalene våre er ryddige og trivelige og ha oversikt over lageret
 • Ansvar for praktisk tilrettelegging av møter og kurs
 • Andre oppgaver kan legges til stillingen

Kvalifikasjoner

 •  Kontorfaglig utdanning eller relevant utdannelse
 •  Erfaring innen kontoradministrativt arbeid
 •  Erfaring fra frivillig arbeid eller frivillige organisasjoner.
 •  Gode IKT kunnskaper og kompetanse vektlegges
 • Kompetanse/erfaring innen HR
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Tilstrekkelige engelskkunnskaper 
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Strukturert, målrettet og løsningsorientert
 • Positiv innstilling og med stor arbeidskapasitet
 • Gode samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner
 • Ansvarsbevisst og sørvisinnstilt

Vi tilbyr

 •  et godt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 •  varierte arbeidsoppgaver i en dynamisk stab
 •  utviklingsmuligheter   
 • kantineordning med sunne og rimelige måltider i fellesskap med et fagmiljø på tvers av organisasjoner i Torggata
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning             

Kontaktperson generalsekretær Hanne Cecilie Widnes

Mobil  482 31 660

Mail  cecilie.widnes@iogt.no

18.00-20.00 31. januar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 7. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 14. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

Nyheter

En svensk undersøkelse viser at det fremste motivet for å bruke rus er ønsket om å være en del av det sosiale miljøet, og at mange er redd for å bli ekskludert fra sosiale aktiviteter om de ikke brukte rusmidler.

Mange nordmenn har de siste årene tatt en hvit januar etter en fuktig jul. Nå skal de få drahjelp av blant annet IOGT og Juvente gjennom appen TryDry og nettsiden bedreuten.no. Sjansen for å lykkes med en Hvit måned er dobbelt når man gjør det i tilknytning til en slik kampanje.

Karin og Øystein Vilming er primus motor for det nye konseptet IOGT Livsglede. I en møteserie denne våren har de invitert ulike foredragsholdere til å belyse betydningen av livsglede for menneskers fysiske og psykiske helse.