De allierte

De allierte er et tilbud til pårørende av mennesker som sliter med avhengighet. Det er en del av IOGTs ANTA-program. 

ANTA-programmet er for dem som sliter pga eget eller andres avhengighet og misbruk. Primært handler dette om alkohol, narkotika eller medikamentmisbruk, men også der hvor andre stemningsforandrende midler eller metoder har tatt overhånd i livet

Rita Nilsen har skrevet boken "De allierte - ANTA" for personene rundt den avhengige. 

De allierte er en del av ANTA-programmet og retter seg mot menneskene rundt den avhengige.

Tilbudet består av et dagskurs som retter seg mot pårørende, nærstående og andre allierte til en ANTA-kursdeltager. Kollegaer og medstudenter som også blir påvirket av en tidligere ANTA-kursdeltager er også velkomne. Kurset retter seg også mot tidligere ANTA-kursdeltager som har egen pårørendebakgrunn.

Kurset ledes av RITA NILSEN som har utviklet ANTA-programmet og som i dag er IOGT's nasjonal faglig leder, rehabilitering . Denne dagen ser vi nærmere på de ringvirkninger avhengighet og misbruk har på de som står rundt. Veldig mange som selv har misbrukt alkohol og rusmidler kan også være ha et destruktivt atferdsmønster om de har hatt en oppvekst preget av omsorgspersoners rusmiddelmisbruk

Kurset tar utgangspunkt i boken "De Allierte". 

Kontaktperson:

Prosjektleder Rita Nilsen
rita.nilsen@iogt.no