Møteplassen

«Møteplassen er et tilbud for ungdom som synes livet er utfordrende og vanskelig. Vårt mål er at alle skal bli sett, hørt og forstått, oppleve mestring og leve meningsfulle liv!»

Møteplassen ble startet i 2007 og drives av den ideelle organisasjonen IOGT på vegne av Karmøy kommune. Møteplassen ble startet etter initiativ fra blant annet politiet og SLT, som så behovet for et supplement til det offentlige hjelpeapparatet.

Møteplassen har lokaler i Hovedgaten 39 i Kopervik, men har hele Karmøy kommune som nedslagsfelt. Møteplassen har pr i dag 2,9 stillinger fordelt på 3 ansatte, som er utdannet politi, sosionom og vernepleier. I tillegg har vi frivillige som bistår oss i forbindelse med gruppeaktiviteter mm. Til sammen har vi mange års erfaring fra arbeid med ungdom som sliter med livet sitt.

Ca 95 ungdommer mottar hjelp/oppfølging fra Møteplassen årlig. Målgruppen er hovedsakelig ungdom i alderen 15-25 år som synes livet kan være utfordrende og vanskelig pga utenforskap, mobbing, rus, omsorgssvikt, angst, depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser, overgrepsproblematikk etc, noe som igjen fører til utfordringer i forhold til skole, jobb og fritid. Gjennom samtaler, aktiviteter og individuell oppfølging samt samarbeid med andre hjelpeinstanser, er målet å gi trygghet og tilhørighet og skape motivasjon og mestring for veien videre.

Vi har også siden 2015 drevet prosjektet «Ung Zone» for yngre ungdom fra 13-19 år, etter tilskudd fra Barne-ungdoms- og familiedirektoratet. Dette er et gruppeaktivitetstilbud i samarbeid med Skudenes ungdomsskole, Bø ungdomsskole, Stangeland ungdomsskole og Åkra videregående skole. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Ungdommene rekrutteres i samarbeid med skolene.

Møteplassens arbeid/aktiviteter

Ungdommene rekrutteres gjennom tett samarbeid med ulike instanser som politi, barnevern, skoler, DPS, helsesykepleier, fastleger, bistandsadvokater, NAV, Oppfølgingstjenesten, foreldre, ungdommen selv eller andre. I samarbeid med de ulike instansene og ungdommene selv kartlegges behov og utfordringer, og sammen finner man egnede hjelpetiltak og aktiviteter for den enkelte. Det jobbes med ungdommene både enkeltvis og i grupper.

Møteplassen tilbyr en rekke aktiviteter og mestringsopplevelser: klatring innendørs og utendørs, minigolf, trening på treningssenter, padeltennis, bowling, disponerer egne kajakker/kanoer og SUP-brett, har egen ridegruppe, tegning og maling, foto, matlaging, brettspill, shuffleboard, bordtennis, turer i skog og mark, skiturer, ferieopplevelser til Kongeparken, Dyreparken i Kristiansand, klatreparken i Nedstrand, aktivitetskvelder etc. Alle aktivitetene er gratis for ungdommene.

Møteplassen deltar fast i flere av kommunens tverretatlige psykososiale team på videregående skoler og ungdomsskoler, deltar i ansvarsgruppemøter etter behov og har et godt samarbeid med forebyggende gruppe i politiet og barnevernet.

Gavekonto: 3361.1768163

VIPPS: 85826

Facebook/instagram: Møteplassen Karmøy

Møteplassen

Hovedgaten 37/39
4250 Kopervik.

Kontaktperson:
Anne-Therese Buer
474 85 944
anne.therese.buer@iogt.no

Støtt Møteplassen:

Vipps: #85826

 

Kart i google