Ledig stilling: politisk rådgiver

Vil du jobbe for en ansvarlig og solidarisk narkotika- og alkoholpolitikk?

Vi søker politisk rådgiver i 30-100% stilling
Søknadsfrist: 04.08.2021
Stillingsannonse på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. Du bør like å snakke med mennesker, initiativrik og være uredd i samtaler med lokale og nasjonale politikere.

Vi kan tilby stillingsbrøk fra 30 % og er du student skal vi søke å finne fleksible løsninger for at du kan gjøre denne jobben ved siden av studier. Vi har også utlyst en 100 % stilling som politisk rådgiver (finnkode 199035505)

Politikk handler både om å påvirke politikere og om å sette agenda og bygge opinion i befolkningen. Du vil derfor også jobbe med mediekontakt, foredragsvirksomhet og lede lokale debattmøter.

Vårt utgangspunkt for å jobbe politisk og forebyggende på rusfeltet er at vi ser rusproblemer som en av de alvorligste truslene mot et godt liv og velfungerende samfunn. IOGT ønsker en alkohol- og narkotikapolitikk som setter forebygging først, som er kunnskapsbasert og som har som mål å redusere bruk og skader.

Vi mener at rusmiddelbruk og problemer som hører til best kan forstås som sosiale og kulturelle fenomener. Det er en klar sammenheng mellom totalforbruket av alkohol i befolkningen og skadeomfanget. Det gjør at ruspolitikk er noe som har med oss alle å gjøre, og som spiller inn på mange politikkområder.

I staben vår i Torggata i Oslo er vi 15 engasjerte medarbeidere. Her vil du finne mye fagkunnskap om hvorfor mennesker bruker rusmidler og hva vi kan gjøre for å forebygge skader. Du får en variert arbeidshverdag med mye humor og engasjement. Om du er samfunnsengasjert vil du trives her.

Les mer om vårt lokalpolitiske arbeid her:

http://iogt.no/om-oss/hva-gjoer-iogt/tiltak/iogt-politikk-trygge-lokalsamfunn

  • Du har erfaring fra politisk arbeid og kunnskap om politiske prosesser.
  • Du har engasjement for rusforebyggende og rehabiliterende arbeid.
  • Du er utadvendt og liker å lede seminarer og holde foredrag.
  • Du uttrykker deg godt og lettfattelig både skriftlig og muntlig.

Vi kan tilby en utfordrende og spennende jobb på et viktig folkehelseområde, inspirerende kolleger og fleksibel arbeidstid. Vi vil tilrettelegge for at du eksempelvis kan ha dette som jobb ved siden av studier. Lønn etter avtale. Vi holder til i trivelige lokaler svært sentralt i Oslo. Det må påregnes en del reising.

Som ansatt i IOGT må du tilfredsstille vilkår for medlemskap i organisasjonen. Det innebærer blant annet at du ikke bruker alkohol eller andre rusmidler.

18.00-20.00 16. august 2021

IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

12.00-13.30 17. august 2021

IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

17.30-21.00 18. august 2021

IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

9.00 20. august - 17.00 22. august 2021

Åsane folkehøgskole

9.00-22.00 3. oktober 2021

Nyheter

IOGT Region Sør-Norge deltar på Arendalsuka med, stand, quiz, foredrag og sosialt samvær. Ta med deg venner og kjente og kom innom standen, eller bli med på arrangementene på IOGT-huset.

Vil du jobbe for en ansvarlig og solidarisk narkotika- og alkoholpolitikk?

Vi søker politisk rådgiver i 30-100% stilling
Søknadsfrist: 04.08.2021
Stillingsannonse på finn.no

- Bli med neste gang! Det var den klare oppfordringen fra deltakerne på forrige landsmøte. 21.-22. august ønsker vi velkommen til IOGTs 97. landsmøte i Bergen. Påmeldingen er åpnet. De første 50 som melder seg på får hver sin IOGT-sekk.