Ledig stilling: Vervekonsulent 100 % stilling

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

IOGT i Norge er en landsomfattende medlemsorganisasjon som jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Vi arbeider for en politikk som kan redusere forbruket og skadene av rusmidler. IOGT har forebyggende prosjekter og et omfattende sosialt arbeid for å støtte de som sliter med egne og andres rusproblem.

Vi er en organisasjon i vekst og vi ønsker å invitere flere til å bli medlemmer og bidra til arbeidet for et tryggere samfunn. Vi opplever at mange ønsker å bli medlemmer av IOGT når de blir spurt. Derfor søker vi en vervekonsulent som kan jobbe strategisk og målrettet for å øke antall medlemmer i organisasjonen og som i tett samarbeid med ansatte og frivillige i organisasjonen kan bidra til å øke medlemsaktiviteten i IOGT.

Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. Du bidrar til å dyktiggjøre ververe og sørger for at verveaktivitetene gjennomføres og at nye medlemmer følges opp. Det innebærer at du selv står på stand rundt i landet. Du jobber likevel ikke alene med rekrutteringsarbeidet. Du vil jobbe tett på organisasjonens regionkonsulenter som også skal utføre vervinger og ha ansvar for å følge opp nye medlemmer. Du vil også samarbeide med IOGTs kommunikasjons- og kampanjeansvarlige og med vår frivillighetskoordinator. IOGT har god erfaring med å vervemedlemmer gjennom kampanjer som "Hvit jul" og "Fyll ferien" som engasjerer mange frivillige til aktiviteter på stands, arbeidsplasser, sosiale medier etc og nye kampanjer er under utvikling.

Vi kan tilby:

 • Meningsfylte og utviklende arbeidsoppgaver i et nyskapende arbeidsmiljø
 • Stor grad av selvstendighet og fleksibilitet
 • Arbeidsfellesskap med engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Mulighet til å reise og se hele landet
 • Mulighet til å utvikle deg innen kommunikasjon og rekruttering

Ønskede egenskaper og kompetanse:

 • Engasjert og god forståelse for å selge et budskap og medlemskap
 • Erfaring fra organisasjons- og kampanjearbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Nytenkende, initiativrik og effektiv
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Glad i å jobbe både innendørs og utendørs der du kan treffe på mennesker
 • Mulighet til å være ute på verving minimum tilsvarende hver annen uke. Mye verving vil også kunne foregå i grei dagsreiseavstand fra Oslo på Østlandet
 • Mulighet til å reise ut fra Oslo/Gardermoen, eventuelt fra andre byer etter avtale
 • Kontor og sunn kantine i hyggelige lokaler svært sentralt i Oslo

Som ansatt i IOGT må du tilfredsstille vilkår for medlemskap i organisasjonen. Det innebærer blant annet at du ikke bruker alkohol eller andre rusmidler.

Om arbeidsgiveren

IOGT er en ruspolitisk organisasjon i vekst som jobber for at det skal være lett å ta rusfrie
valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Vi driver ulike rusforebyggende
aktiviteter og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. IOGT er en
livsynsåpen og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Hanne Cecilie Widnes

Stillingstittel: Generalsekretær

Mobil: 48 23 16 60

12.00-16.00 16. desember 2023

Hvaltorvet i Sandefjord

Nyheter

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no