IOGT International

IOGT i Norge er en del av et internasjonalt nettverk av forebyggingsorganisasjoner. 

IOGT i Norge er en del av det globale nettverket IOGT International som forener avholdsorganisasjoener over hele verden. IOGT International består av 140 medlemsorganisasjoner fra 57 land. 

Our vision is a life for all human beings free to live up to their fullest potential, and free from harm caused by alcohol and other drugs. It’s a world of peace, democracy and justice where free and healthy citizens actively contribute in all levels of society.

Styret i IOGT International

IOGTs generalsekretær Hanne Cecilie Widnes ble valgt inn i det internasjonale styret på forrige kongress, sammen med representanter fra organisasjoner i Europa, Asia og Afrika. IOGTs verdenspresident, Kristina Sperkova fra Slovakia, ser du midt på andre rad.

Fredspolitisk plattform

IOGT International
Box 12825
SE-11150 Stockholm
Sweden

+46 721555036
info*iogt.org
www.iogt.org 
 @IOGTInt
 IOGT International

FORUT,
Solidaritetsaksjon for utvikling
Boks 300, 2803 Gjøvik

Besøksadresse:
Roald Amundsens vei 1b

Tlf: 61 18 74 00
Fax: 61 18 74 01
E-post: forut@forut.no
Nettsted: forut.no

Ressurssider:
Alcohol, Drugs and Development

Giverkonto: 7220 05 36348