Barneaktiviteter

IOGT i Norge har en egen barneorganisasjon som heter Juba som vi samarbeider mye med. Mange IOGTere er ledere for barneaktivieter i JUBA. Kontakt JUBA for å høre hva du kan gjøre der du bor. Kanskje vil du starte ditt eget barnelag eller familielag, kanskje vil du bare hjelpe til litt innimellom. IOGT driver også et aktivitetstilbud for foreldre som ofte er alene med barna sine, Enestående familier. For å bli leder i Enestående familier må du gjennom et kurs. Meld din interesse på Enestående familers nettside

Det er også mulig å arrangere faste eller enkeltstående aktiviteter for familier. Her er noen eksempler: 

127. Turlag
Hva med å ha en fast turdag hver måned? Eller en turhelg med telt en gang hvert halvår.

128. Fisketur
Mye av det samme som punktet over, bare at det involverer fisking. Om vinteren kan man isfiske.

129. Skitur
Det samme som pkt 128, bare bytt ut fisking med skigåing. Og sommeren kan man sykle.

130. Sangkor
Barnekor er en populær aktivtet, og mange ønsker et alternativt som er religiøst nøytralt. IOGT-laget kan ta initiativ til å starte et lokalt kor. Kanskje en av dere kan være dirigent? Eller kanskje dere kan stå for musikken til sangen? Eller kanskje dere kan ta ansvaret for administreringen av det hele. Reint ideologisk gir jo dette vidunderlige muligheter for å komme i kontakt med de voksne foreldrene, og presentere dem for våre voksenaktiviteter og ideologi.

131. Lesesirkel

132. Barneteater

133. Leksehjelp

134. Fritidsklubb