Fylker

Skoler

Felleskalender

Februar 2019

21 feb

18.00-20.00 21. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

25 feb

13.00-15.00 25. februar 2019

Sted: Tromsø rådhus

26 feb

18.00-19.30 26. februar 2019

Sted: Trondheim folkebibliotek

28 feb

28. februar 18:00

Sted: IOGT-huset i Haugesund

Mars 2019

5 mars

18.00-20.00 5. mars 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

6 mars

18.00-20.00 6. mars 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

13 mars

18.00-20.00 13. mars 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

14 mars

14. mars 00:00

Sted: Fredrikstad

14 mars

18.00-20.00 14. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

20 mars

18.00-20.00 20. mars 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: