Støtt oss

Hver eneste dag jobber IOGT for å forebygge alkoholskader.

Gjennom å støtte vårt arbeid økonomisk gjør du det mulig for oss å 

  • Servere over 40 000 måltider til rusmiddelavhengige ved våre sammen-sentre
  • Veilede 3500 ungdomsforeldre i sin rolle som rusforebyggere og omsorgspersoner gjennom Sterk&Klar
  • Nå flere hundre tusen voksne med Hvit jul-budskapet om å gi barna en rusfri jul
  • Engasjere over 1000 familier i en sårbar livssituasjon i meningsfulle aktiviteter gjennom Enestående familier
  • Være en stemme politikere lytter til i alkohol og narkotikapolitikk både lokalt og nasjonalt. Poltisk arbeid

Skattefradrag

Dersom du støtter oss med 500 kr eller mer i løpet av året må du huske å sende oss ditt personnummer. Da har du nemlig rett på skattefradrag. Vi lagrer ikke ditt personnummer hos oss, så du må sende ditt personnummer på nytt hvert år du har rett på fradrag, for at vi skal få rapportert inn gaven. Du kan sende personnummeret til iogt@iogt.no eller IOGT, Torggata 1, 081 Oslo. 

Du kan gi en gave til IOGTs arbeid med Vips, kort, SMS eller overføre i bank. Merk betalingen med "Gave". Husk at du kan ha rett på skattefradrag.

Fyll ut skjemaet, velg hvilken del av arbeidet du vil støtte, og gi et fast månedlig beløp til IOGTs arbeid. 

Gjennom IOGTs lottoklubb kan du være med og støtte IOGT økonomisk og samtidig få muligheten til å vinne selv.