Organisasjonen

Demokratisk oppbygning, oversikt over samarbeidsorganisasjoner, viktige dokumenter ol. 

IOGT har i over 3000 medlemmer fordelt på fem regioner. Hver region er inndelt i områder, og noen medlemmer er også organisert i egne lokale lag. Organisasjonen ledes av et sentralstyre: Leder og sentralstyret.

ORGANISASJONSKART

Arbeidsplanen vedtas av landsmøtet, og inneholder prioriteringer for den neste perioden. Langtidsplanen er en 10-års utviklingsplan.

Vedtekene er IOGTs lover og regler. Her finner du bl.a. organisasjonens formål, og regler for hvem som kan være medlem.

IOGT og våre samarbeidsorganisasjoner har mange eiendommer. Som medlem kan du leie flere av våre hus og hytter til redusert pris.

Juba er IOGTs barneorganisasjon.

Juvente er IOGTs ungdomsorganisasjon.

IOGT driver internasjonalt solidaritetsarbeid med særlig vekt på å forebygge alkohol- og narkotikaproblemer.