• Fagdager om forebygging

    IOGT arrangerer denne våren konferanser over hele landet med fokus på rusmidlene i samfunnet. Vi ønsker å sette et sterkt fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene. Les mer

  • Sammen

    Prosjektet “Sammen” ble startet av IOGT i 2002 på bakgrunn av arbeid som tidligere var gjort i “Haugesund-prosjektet mot rus, vold og kriminalitet” og ut fra erfaring som gateprest Olaf Lande hadde fra tilsvarende arbeid i Arendal. Les mer

  • Sterk&klar

    Et av IOGTs hovedprosjekt er Sterk&Klar. Forskning viser at foreldre er de viktigste rusforebyggerne. Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre og viktige rollemodeller. Les mer