Sammen

Sammen med andre organisasjoner driver IOGT lokale dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. 

IOGT har fire lavterskel dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. Sentrene er åpne for alle, og vi kaller dem “Sammen-sentra”. På sentrene får brukerne mat, noen å snakke med og støtte til å finne en vei videre. 

Kommuner: 

Sentrene ligger i Haugesund, Kristiansand, Grimstad og Bergen. 

Prosjektet “Sammen” ble startet av IOGT i 2002 på bakgrunn av arbeid som tidligere var gjort i “Haugesund-prosjektet mot rus, vold og kriminalitet” og ut fra erfaring som gateprest Olaf Lande hadde fra tilsvarende arbeid i Arendal.

Motivere til å endre egen situasjon

- På sentrene ar vi helse- og velferdstiltak. Det er et mål å a avtale om ting som hårpleie, sykepleie og for eksempel akupunktur ved alle sentrene, sier fagsjef i IOGT, Grete Reinhardtsen. - Vi tror at dette i tillegg til et godt kostold vil kunne tilføre økt selvfølelse og være et bidrag til å endre sin egen situasjon. Alle steder har vi et nært samarbeid med kommunene.

"

- Sammen har ambisjoner om å være mer enn et oppholdssted. Sentrene skal gi et grunnlag for å komme seg et steg videre i livet. 

"

Målsettingen med sentrene er å: 

  • Skape et miljø der mennesker med rusutfordringer, i gode lokaler, kan møte empati og forståelse for sin situasjon, uten å møte kravet om motivasjon til endring med en gang.
  • Skape et miljø som vil endring, og som skaper nye holdninger hos brukeren
  • Påvirke til å bearbeide sitt rusproblem og styrke selvfølelsen
  • Gi, sammen med hjelpeapparatet, hjelp til å ta et steg videre

Tilbudet på Sammen-senter

Tilbudet kan variere fra senter til senter, men vi kan tilby bl.a. frisør, fotpleie, massasje, akupunktur og fysisk aktivitet. Det skal være et lavterskel helsetilbud i tilknytning til sentrene. Gruppen vi henvender oss til i dette prosjektet, har et behov for helsepleie som det ordinære helseapparatet ikke bestandig kan gi. Målgruppen for sentrene faller ofte igjennom i mange av de offentlige systemene. Vi arbeider stadig med å videreutvikle tilbudene slik at sentrene kan fungere enda mer rehabiliterende.

Lavterskel

Fagsjef Grete Reinhardtsen er opptatt av av målet med virksomheten hele tiden er å komme ut av rustilværelsen. - Tilbudene på senteret er lavterskel, og vi setter ingen krav til de som kommer. Men vi er opptatt av gode samtaler og å utvikle et godt rehabiliteringstilbud som kan være med på å støtte opp om de som vil endre sin egen situasjon.

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon: 
E-post: cecilie.hauge@iogt.no

Adresse: Breidablikkgata 178, Pb.655, 5502 Haugesund
(Krysset Breidablikkgata/Skjoldavegen)
Telefon: 40 34 75 46
E-post: hilde.louise.hansen@iogt.no

Adresse: Skippergata 67, 4614 Kristiansand
Telefon: 902 91 662 (besvares i tidsrommet 09.00 - 15.30)
E-post: robin.suckow@iogt.no

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no

Sammen

Fagsjef:

Grethe Reinhardtsen
46623920
grethe@iogt.no

Gaver til Sammen

Dersom gaven gjelder en bestemt by eller et bestemt formål er det fint om gaven merkes med dette.

Sammen sentre:

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon: 
E-post: cecilie.hauge@iogt.no

Adresse: Breidablikkgata 178, Pb.655, 5502 Haugesund
(Krysset Breidablikkgata/Skjoldavegen)
Telefon: 40 34 75 46
E-post: hilde.louise.hansen@iogt.no

Adresse: Skippergata 67, 4614 Kristiansand
Telefon: 902 91 662 (besvares i tidsrommet 09.00 - 15.30)
E-post: robin.suckow@iogt.no

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no