Fylker

Skoler

Felleskalender

Februar 2019

18 feb

9.00 18. februar - 14.00 22. februar 2019

Mars 2019

31 mars

11.00-17.00 31. mars 2019

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet. Alle som skal delta må melde seg på.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: