Årsmøte i Region Øst

12.00-16.00 6. april 2024

Sted: Sarpsborg

Dette gjelder deg i Oslo, Akershus, Østfold, Oppland eller Hedmark.

Bli med på årets viktigste møte. Velkommen til et hyggelig årsmøte i Region Øst-Norge av IOGT

Årsmøte Region Øst-Norge av IOGT

Lørdag 06. april kl 12.00 på lokale Fremtiden, Pellygata 70, Sarpsborg

 

Vi vil med dette innkalle til årsmøte i Region Øst-Norge. Håper du/dere har anledning til å komme.

Følgende saker vil bli behandlet på årsmøte:

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Årsmelding

3. Regnskap

     Revisors beretning

4. Budsjett

5. Arbeidsplan

6. Innkommende saker

7. Valg

Vi ber om at saker dere ønsker behandlet på møtet sendes til styret innen 22. mars.

Etter møtet innleder en representant fra sentralstyret om fornyelsesprosessen som er i gang i IOGT, og vi legger opp til å få nyttige innspill og en diskusjon rundt dette temaet.  

Videre blir det sosialt samvær og god mat.

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet.

Alle aktive avdelinger har rett til å sende en representant.

I tillegg har regionens aktive områder rett til en representant per påbegynte 40 medlemmer.

Husk påmelding innen 29. mars til per.jorgen@iogt.no  Eventuelt pr. sms til 917 98 938.

 

Vi satser på å avslutte ca kl 16.00. Hjertelig velkommen.

 

Mvh

Kristine Gustavsen

Leder Region Øst-Norge

Kristine.gustavsen@sarpsborg.com

Til: 93684489

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: