Fagdag om forebygging i Haugesund

10.00-16.00 26. oktober 2017

Sted: Haugesund

Forebygging må prioriteres i kommunene om vi skal ha trygge lokalsamfunn for alle. Vi inviterer politikere, fagfolk og frivillige til å komme sammen og lære mer om hvordan vi best kan løse de utfordringene vi står overfor i vårt område.

IOGT har det siste året (2016/17) gjennomført forebyggingskonferanser i mange norske byer. På disse konferansene har vi satt et sterkt fokus på betydningen av at kommunene driver et godt og effektivt forebyggende arbeid. Vi har invitert fagfolk som kan fortelle om sammenhengen mellom rusbruk, vold, skader og omsorgssvikt og om hva som kan være effektive rusforebyggende tiltak. På konferansene rundt i landet har vi hatt muligheter til å drøfte den framtidige lokale ruspolitikken med politikere, fagfolk og representanter for frivillige organisasjoner. Det har vært god oppslutning om konferansene og vi har fått et godt inntrykk av hva som rører seg i de lokale ruspolitiske diskusjonene. Så langt har vi arrangert konferanser i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo, Sandefjord, Tromsø, Fredrikstad, Kristiansand, Drammen og Ålesund.  Denne høsten fortsetter vi i Haugesund, Bodø, Lillestrøm, Skien og Kristiansund. Først ut er Haugesund.   

Tid: Torsdag 26. oktober kl. 10.00 – 16.00

Sted: Scandic Haugesund

Konferansevgift: Kr. 400,-

Påmelding:

Innen 12. oktober til:

roald.heggernes@iogt.no eller mobil: 932 82 679
Oppgi ved påmelding hvor faktura for avgift skal sendes.

Program

10.00 

Åpning av konferansen ved ordfører i Haugesund kommune, Arne-Christian Mohn

10.15

Alkohol rammer uskyldige. Om alkoholens skadevirkninger på andre enn brukeren selv. Arne Klyve, seniorrådgiver i rusfeltet ved Bergensklinikkene og ved Kompetansesenter for læringsmiljø (BKL)

11.00

Pause

11.15

Narkotikaproblemene i Norge 2017 - Forbruk, skader og politikk. Pernille Huseby, seniorrådgiver i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

12.00

Pause

12.15

Dopingbruk – et økende problem. Børge Øvrebø, politioverbetjent Sør-Vest politidistrikt

13.00

Lunsj

14.00

Forebygging må prioriteres i kommunene. Cecilie Widnes, sosiolog og generalsekretær i IOGT

14.30

Hvilke utfordringer har vi i Haugesund? Egil Sandgren, SLT koordinator Haugesund kommune

15.00

Innlegg fra salen

16.30

Oppsummering og avslutning

 Konferanseleder: Roald Heggernes

Passiv drikking

Forskning viser at det er en sammenheng mellom befolkningens økende bruk av rusmidler og omfanget av vold, skader og omsorgssvikt i samfunnet. Bruk av rusmidler kan gi problemer som rammer både egen og andres helse og sosiale liv. Spesielt bekymringsfullt er det at 50% av alkoholskadene anslås å ramme uskyldige personer, ofte barn og unge mennesker.

Trygge lokalsamfunn: 

Gjennom prosjektet Trygge lokalsamfunn har IOGT de siste årene gjennomført konferanser/fagdager om rusforebygging i mange norske kommuner. På disse konferansene har vi fokus på betydningen av at kommunene driver et godt og effektivt forebyggende arbeid. Vi har hatt muligheter til å drøfte den framtidige lokale ruspolitikken med politikere, fagfolk og representanter for frivillige organisasjoner. Det har vært god oppslutning om konferansene og vi har etterhvert god oversikt over som rører seg i de lokale ruspolitiske diskusjonene rundt om i landet. Og fortsetter med flere fagdager denne høsten.

Full oversikt over fagdager finner du på prosjektets nettside: iogt.no/tryggelokalsamfunn

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: