Kjersti Toppe

Kjersti Toppe, stortingsrepresenant frå Hordaland sidan 2009. Hun har medisinsk embedseksamen fra Universitetet i Bergen frå 1992, og var kommunelege II i Bremanger 1996–1997 og kommunelege II i Bergen 1999–2000.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: