Konsert: Ragnhild og Arvid Pettersen

31. oktober 19:00

Sted: IOGT Godtemplernes Hus i Ålesund, Keiser Wilhelmsgate 7

Opplev Ragnhild og Arvid Pettersen på IOGT Godtemplernes Hus i Ålesund, 31. oktober 2018 kl 19:00!

Ragnhild og Arvid Pettersen er kjende for plate-utgjevingar og konsertar i ei rekkje land

Det blir appellar ved professor Ola Honningdal Grytten og nestleiar i IOGT Region Midt-Norge, Johannes Sandstad.

Programleiar, Per-Arne Lillebø, leiar i IOGT Midt-Norge

Kaffi og kollekt, alle velkomne!

Arvid Pettersen (45) er ein internasjonalt kjent songar og musikar. Han har skrive meir enn 200 songar og utgitt 10 soloalbum. Arvid har halde nærare 3000 konsertar og lovsongsguds-tenester i 20 land. Han har fremført sine songar i parlamentsbygningar, kirker og konsertsalar, for nærings-livsleiarar, religiøse leiarar og politiske toppleiarar i Bryssel, Washington, mm. Musikken hans er aller mest retta mot menneske som treng oppmuntring og trøst. Ragnhild Pettersen (35) spelar autoharpe og mandolin, og syng saman med mannen sin. Ho er kjend for sitt sterke nærver og si mjuke musikalske framføring. Dette er ei musikalsk oppleving vi ser fram til!

Vi ynskjer deg hjarteleg velkomen.
Med helsing IOGT Region Midt-Norge

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: