Politisk debatt i Drammen

19.00-20.15 10. april 2024

Sted: Drammensbiblioteket

Hva slags narkotikapolitikk trenger vi for å forebygge at unge får problemer? Velkommen til debatt i Drammen med blant annet Stortingspolitikere Even Røed (AP) og Per Olaf Lundteigen (SP)

Mange er bekymret for økende bruk av narkotika blant unge. Regjeringen har varslet en ny forebyggings- og behandlingsreform i 2024. Vi inviterer til debatt og spør politikerne hvordan vi skal oppnå at færrest mulig begynner med narkotika og sørge for at de unge med rusutfordringer får hjelp tidligst mulig. I forkant av debatten blir det innledning fra Politiet og Drammen kommune om narkotikasituasjonen i Drammen.

19.00 VELKOMMEN Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Norge
19.05 INNLEDNINGER
• Politiet i Sør-Øst politidistrikt: Hva er situasjonen i dag? – Orhan Emeci, seksjonsleder Felles Enhet Forebygging- FF
• Uteteamet, Drammen kommune: Hvordan russituasjonen i Drammen oppleves i dag
19.25 POLITISK DEBATT • Per Olaf Lundteigen, Stortingspolitiker fra Buskerud, Senterpartiet • Even Røed, Stortingspolitiker fra Buskerud, Arbeiderpartiet • Høyre 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: