SAMTALE OM RUS OG UTVIKLINGSHEMMING

9.30-15.15 15. desember 2022

Sted: Eik Kulturhus Grenaderveien 13

Vi har vært så heldige å få Henriette Louise Bjerregaard, Socialfaglig udviklingskonsulent fra Specialområde Udviklingshandicap, Region Midtjylland, til å undervise om mennesker med utviklingshemming og rusproblematikk. I Danmark er det utviklet gruppebehandlingstilbud tilpasset menneske med utviklingshemming. Vi får en presentasjon av tilbudet, bakgrunnen for at det ble utviklet og resultatene.Vi i URO prosjektet skal presentere resultater fra prosjektet. Ekspertene i URO prosjektet vil fortelle om hvordan de snakker med andre mennesker med utviklingshemming om rus og rusbruk.
Program
08.00- 08.30 Registrering og kaffe
08.30-08.40 Kulturelt innslag
08.40-08.45 Åpning av fagdagen
Generalsekretær i IOGT Hanne Cecilie Widnes
08.45-08.50 Presentasjon av programmet ved URO-ekspertene
08.50- 09.20 Hva har vi og hva trenger vi?
Presentasjon av kartlegging Korus har gjort blant ansatte i Tønsberg og
Færder kommune
Spesialrådgiver KORUS Sør Hilde Jeanette Løberg
09.30- 12.00 Hvordan snakke med mennesker med utviklingshemming om rus, og
hvordan intervenere når mennesker med utviklingshemming har
rusproblemer?
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.00 Kulturelt innslag
13.00-13.45 Socialfaglig konsulent og VISO ekspert Henriette Bjerregaard, fortsetter.
14.00-14.30 Hva vet du om rus?
URO-ekspertene om hvordan de underviser mennesker med
utviklingshemming om rus og rusbruk.
14.30-15.00 Hva vi har gjort og veien videre.
Om URO-prosjektet, det som har skjedd i 2022 og plan framover.
Prosjektleder Lise Holm og faglig rådgiver Bente Årset
15.00-15.15 Avslutning og vel hjem

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: