Debattmøte om ungdom og rusforebygging

26. mars 18:00

Sted: Molde

  • Til høsten er det lokalvalg. Vi utfordrer lokalpolitikerne på ungdom og rusforebygging. 

Tid: 26. mars, kl 18-20
Sted: Scandic Alexandra Hotel i Molde
Gratis og åpent for alle

Ungdom i Molde deltar i større grad i organiserte fritidsaktiviteter, og trener mer enn andre ungdommer i Norge. Samtidig melder de om at de er mer plaget av ensomhet og depressive symptomer enn snittet i resten landet. De bruker også mer tid foran skjermen. I tillegg viser tall fra Ungdata-undersøkelsen i 2018 at rusbruken går opp.

God rusforebygging for ungdom krever tiltak på mange nivåer. Skolen, politiet, helsetjenesten, kultur- og fritidstilbudet, lokalmiljøet og foresatte er alle viktige aktører i det rusforebyggende arbeidet.

Vi har invitert lokalpolitikere og lokalt ansatte som jobber med ungdom i Molde til samtale og debatt om rusforebygging. Her spør vi:
Hvordan øke Molde-ungdommens trygghet og livskvalitet?
Har vi gode nok rusfrie møteplasser og fritidstilbud i Molde?
Hvordan involvere foreldre mer i det rusforebyggende arbeidet?
Hva vil de poliske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet i Molde?

Det blir faglige innledninger fra politi, skole- og kommuneansatte. I tillegg blir Ungdata-undersøkelsen presentert.

Program:
IOGT ønsker velkommen

Faglige innledninger:

  • Slik er det å være ung i Molde ved Selma Jakupovic leder i Molde Press 
  • Hva forteller ungdom selv? Presentasjon av UNGData-undersøkelsen i Molde ved Ingvil Grytli, folkehelsekoordinator i Molde
  • Ungdom, kriminalitet og rusbruk i Molde ved Erik Valved, politiet i Molde 
  • Betraktninger om ungdoms trivsel og rusbruk fra Romsdal vgs ved Kjetil Kirkevåg, miljøveileder/-konsulent Romsdal videregående skole
  • Molde kommunes arbeid med barn og unge og SLT-arbeidet ved Tone Haukebø, STL-koordinator i Molde
  • Betraktninger, erfaringer og tendenser fra arbeidet med tidlig innsats ved Jannie Rasmussen, avdelingsleder for ressurstjenesten forebygging og tidlig innsats

Politisk debatt
Deltagere:
- Simon Sandnes, leder for Fremskrittspartiet i Molde og leder for Romsdal Frp
- Kim Thoresen Vestre, Molde Sosialistisk Venstrepartiet
- Inger Cecilie Frisvoll, Kristelig Folkeparti i Molde
- Sidsel Pauline Rykhus, varaordfører for Arbeiderpartiet i Molde
- Frank Petter Stenløs, Fylkessekretær i Møre og Romsdal Venstre
- Odd Helge Gangstad, Molde Senterparti

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk