Debattmøte om ungdom og rusforebygging i Sarpsborg

18.00-20.00 31. august 2022

Sted: Fremtiden, Pellygata 70 i Sarpsborg

DEBATTMØTE- Trygg ungdomstid i Sarpsborg

31. august kl. 18.00-20.00, IOGT-huset Fremtiden i Pellygata 70

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

PROGRAM

Kl. 18.00 – 18.15: Rusforebyggende tiltak som virker, ved IOGT

Kl. 18.15 – 19.00: Ungdom og rusforebygging ved Politiet, lokale organisasjoner og ungdom

Kl. 19.00 – 20.00: Partipolitisk debatt om ungdom og rusforebygging, ved lokalpolitikere (partiene inviteres til kort å presentere sin politikk, og deretter delta i en paneldebatt

I dette møtet spør vi:

  •   Hvordan er unges helse, trivsel og opplevelse av trygghet?
  •   Har alle unge tilgang til møteplasser og et attraktivt fritidstilbud?
  •   Hvordan påvirker skjenkepolitikken de unges mulighet til å delta på ulike aktiviteter og arenaer?
  •   Hva vil de politiske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet dersom de kommer til makta etter lokalvalget 2023?

Arrangeres av IOGT i Norge. Mer info: iogt.no/politikk

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk