Politisk seminar

12.00 23. mars - 16.00 24. mars 2019

23.-24. mars blir det helgeseminar i Oslo om lokalvalget i 2019. Medlemmer og frivillige i IOGT kan få dekket reise og opphold.

Lørdag 23. mars har vi fellesprogram med organisasjonene i Actis på Oslo kongressenter. Programmet består av skolering i lokal ruspolitikk og strategier for politisk gjennomslag lokalt. Konferansedagen med Actis vil også gi gode muligheter til å treffe engasjerte medlemmer fra andre ruspolitiske organisasjoner. 

For IOGT medlemmer/frivillige/ansatte fortsetter konferansen søndag 24. mars. Dagen vil by på mer faglig påfyll om rusforebygging, med særskilt vekt på rusforebygging rettet mot barn og ungdom. Det er også satt av tid til å planlegge konkrete valgkampaktiviteter.

Se fullt program her

Les mer her.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk