Trygg ungdom i Sarpsborg

18.00-20.00 15. mai 2019

Sted: Fremtiden, Pellygata 70 i Sarpsborg

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging i Sarpsborg

Tid: 15. mai, kl.18:00-20:00
Sted: IOGT-huset «Fremtiden» i Pellygata 70.

Hjelp til å spre invitasjonen til alle som er opptatt av ungdom -

De fleste ungdommer har venner, god helse, trives på skolen og i sine lokalmiljø. Dessverre kommer det også frem av Ungdataundersøkelsen fra 2018 at mange unge sliter, både fysisk og psykisk. Cannabisbruken øker og flere, enn for noen år siden, begår regelbrudd. Forskerne spør seg derfor om «skikkelighetstrenden» vi har sett blant de unge over en periode, nå er på vei til å snu.

Det rusforebyggende arbeidet rettet mot unge skjer lokalt, i kommunene. Skolen, politiet, helsetjenesten, kultur- og fritidstilbudet, lokalmiljøet og foresatte er alle viktige aktører i dette arbeidet. Den lokale skjenkepolitikken og alkoholkulturen påvirker også ungdommens syn på og bruk av alkohol.

Vi inviterer lokale fagmiljøer og ungdommen selv til å fortelle om livskvalitet og utfordringer i Sarpsborg. Deretter slipper politikerne til for å diskutere tiltak for en bedre rusforebygging.  

I dette møtet spør vi:

 •    Hvordan er unges helse, trivsel og opplevelse av trygghet i Sarpsborg?
 •    Har alle unge i Sarpsborg tilgang til møteplasser og et attraktivt fritidstilbud?
 •    Hvordan påvirker skjenkepolitikken i Sarpsborg de unges mulighet til å delta på ulike aktiviteter og arenaer?
 •    Er helsetilbudet tilgjengelig og godt nok?
 •    Hva vil de politiske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet dersom de kommer til makta etter lokalvalget 2019?

Program

kl. 18:00-18:15: Rusforebyggende tiltak som virker, ved IOGT
kl. 18:15.19:00: Innledninger om ungdom og rusforebygging i Sarpsborg ved:

 • Stine Christensen, ungdomskontakt i Forebyggende enhet
 • Pål André Brandstorp, politioverbetjent ved Sarpsborg politistasjon
 • Tone Faale, SLT-koordinator i Sarpsborg kommune

kl. 19:00-20:00 Partipolitisk debatt om ungdom og rusforebygging ved:

 • Lisbeth Nesteng, representant for Arbeiderpartiet
 • Frank Vigart Thune Eriksen 1.kandidat for Miljøpartiet de grønne
 • Ann Karin Aarvik, Kristelig Folkeparti
 • Stein Knudsen, Sarpsborg SV
 • Eivind Martinsen, ordførerkandidat i Sarpsborg Venstre
 • Jan Petter Bestøe, ordførerkandidat for Rødt i Sarpsborg
 • Harald Rønneberg, ordførerkandidat for Høyre Sarpsborg
 • Helge Skår, 1. kandidat for Senterpartiet i Sarpsborg

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk