Trygg ungdomstid i Lillestrøm - debattmøte om forebygging og rusreform

18.00-20.00 3. mars 2020

Sted: Concordiabygget, Skedsmogata 7, Lillestrøm

Velkommen til en kveld der ungdom og alkohol-/rusforebygging løftes frem. Er det mange som velger bort alkohol og rus i tenårene? Hvordan vil politikere prioritere forebygging? Og hvordan vil en rusreform påvirke ungdommenes tilgang til og bruk av cannabis?

 

Program

 • Hva vil rusreformen bety for ungdom? v/Pernille Huseby, generalsekretær i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
 • Hva møter natteravnene på gata? v/Ellen Sande, leder for natteravnene i Lillestrøm
 • Alkoholforebygging og trygg ungdmstid! v/Silje Ljosland, politisk rådgiver i IOGT
 • Debatt med politikere fra kommunestyret

  - SV v/ Tibe Ramsøy
  - FrP v/ Anita Borgvang
  - MDG v/ Mansor Zalmai
  - Venstre v/ Margrethe Prahl Reusch
  - Folkets Røst Lillestrøm v/ Elin Fredrikke Garcia
  - SP v/Ola Jahr Røine
  - Høyre v/Glenn Due-Sørensen

Velkommen til en lærerik kveld enten du vil lære mer om tematikken eller møte opp og vise politikerne at dette er en viktig sak. 

Det blir snacks ved inngangen. Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk